Wolontariat - oknem na świat

Projekt ma polegać na przygotowaniu wystawy promującej ideę, istotę i cele wolontariatu a także działalność naszego Klubu Wolontariatu Warto. Celem jest też zachęcenie mieszkańców do udziału w nim.

Wystawa będzie składać się z 10 antyram 70x100 (umieszczone będzie w nich 20 plansz w formacie A3) na drewnianych sztalugach. Wystawa w każdej szkole będzie pokazywana przez okres ok tygodnia. Będzie ona prezentowana w 5 szkołach na terenie Kartuz i okolic. Ponadto planowane są prelekcje w szkołach na temat wolontariatu i działalności Klubu (ok godziny lekcyjnej). Uczniom rozdawane będą ulotki o tematyce wolontariatu oraz pokazywana prezentacja multimedialna. Ulotki o wolontariacie i Klubie będą rozdawane też na ulicach Kartuz (15 godzin - 3 dni po 5h). Ulotek będzie zakupionych 500 szt. w formacie DL.

Zadanie będzie kontynuowane po zakończeniu zadania (wystawa będzie wypożyczana zainteresowanym placówkom); w miarę możliwości będą też przeprowadzane prelekcji informacyjne.

Zadanie realizowane przy współpracy Fundacji Słoneczne Wzgórze.

Fotorelacja:

Oknem na świat logotypy

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich