Szukam... Znajduje... Pracuje...Klub Wolontariatu warto działa w ramach projektu "Szukam... znajduję... pracuję" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach i Spółdzielnię Socjalną Pasja w Kartuzach. Klub ma za sobą już wiele akcji społecznych dla różnych środowisk, jednakże myślę że przed nami jeszcze wiele dobrego i ciekawego.

Klub Wolontariatu jest Klubem dla wszystkich - młodych i starszych, młodzieży i seniorów. Dlatego też już teraz zapraszam do współpracy i proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze wolontariuszy.

Zapraszamy więc serdecznie zarówno obecnych jak i kandydatów na wolontariuszy.

Dyżury koordynatora:
poniedziałki, godz. 15.00-17.00

wtorki godz. 10.00-12.00
(GOPS, Kartuzy ul.Wybickiego 33)