Klub Integracji SpołecznejKlub Wolontariatu warto działa w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach, Spółdzielnię Socjalną Pasja w Kartuzach i Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. J. Żurakowskiego. Klub ma za sobą już wiele akcji społecznych dla różnych środowisk, jednakże myślę że przed nami jeszcze wiele dobrego i ciekawego.

Klub Wolontariatu jest Klubem dla wszystkich - młodych i starszych, młodzieży i seniorów. Dlatego też już teraz zapraszam do współpracy i proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze wolontariuszy.

Zapraszamy więc serdecznie zarówno obecnych jak i kandydatów na wolontariuszy.