Wolontariusz roku

Klub Wolontariatu Warto działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kartuzach ogłasza konkurs WOLONTARIUSZ ROKU 2019 w Gminie Kartuzy.

Intencją organizatorów jest, aby tytuł WOLONTARIUSZ ROKU 2019 w Gminie Kartuzy stał się prestiżowym wyróżnieniem honorującym osoby podejmujące wolontarystyczną aktywność na terenie Gminy Kartuzy.

Celem konkursu jest:

  • promocja postaw prospołecznych,
  • wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,
  • podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji i środowiska lokalnego,
  • prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.

Kandydaci będą wybierani w dwóch kategoriach: osoba indywidualna do 16 roku życia; osoba indywidualna powyżej 16 roku życia.

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w 2019 roku, w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.

Nominacje do tytułu „Wolontariusz Roku 2019 w Gminie Kartuzy” mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje społeczne, szkoły, a także inne podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Kartuzy oraz osoby indywidualne.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 31 października 2019 r. godz. 14.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 2 grudnia 2019 r.

Szczegółowy regulamin konkursu WOLONTARIUSZ ROKU 2019 w Gminie Kartuzy można pobrać poniżej: