Wigilia Kaszubska w Kartuzach

16.12.2017 roku nasz Klub brał czynny udział w Wigilii Kaszubskiej w Kartuzach. Nasi członkowie rozdawali oplatki dla mieszkańcom, którymi dzielili sią oni na placu po złożonych życzeniach przez Burmistsza Kartuz i Starostę Kartuskiego. Następnie po poczęstunku wolontariusze rozdawali zimne ognie, które zostały zapalone ku radości szczególnie najmłodszych.

Zapraszam do galerii