Plan pracy Klubu Warto na 2017 r.

 • Organizacja punktu informacyjno-promocyjnego podczas WOŚP
 • Punkt informacyjny Klubu podczas Festiwalu Ludzie - Ludziom - targi dla organizacji pozarządowych
 • Konkurs fotograficzny „Pomagam bo lubię”
 • Aktywny udział/wsparcie w warsztatach w organizacjach pozarządowych
 • Wystawa „Wolontariat i ja” w wybranej instytucji
 • Spotkania informacyjne w szkołachi pt. Dołacz do nas
 • „Baśnie, bajeczki", „Pani Jesień” – cykl wizyt u przedszkolaków. Czytamy bajki
 • Wycieczka dla wolontariuszy Klubu do Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • „Sport dla wszystkich” - zawody sportowe dla niepełnosprawnych
 • Aktywna pomoc w imprezie organizowanej przez wybraną organizację - Dzień Dziecka
 • Letnie spotkanie integracyjne dla wolontariuszy i ich rodzin przy ognisku
 • Uliczna akcja społeczna (m.in. „Uśmiechnij się", „Nie daj się cichemu zabójcy - CZAD”)
 • Aktywna pomoc na półkoloniach w organizacjach pozarządowych
 • Akcja społeczna - „Sprzątamy zapomniane groby"
 • Aktywna pomoc w Gminnych Mikołajkach
 • Aktywna pomoc w Wigilii dla ubogich, samotnych i bezdomnych organizowanej przez Radę Organizacji Pozarządowych
 • Spotkanie podsumowujące rok pracy Klubu przy współudziale zaproszonych gości
 • Spotkania z zaproszonymi gośćmi (m.in. podróżnicy, artyści itp.) w Klubie Wolontariatu